INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Whitaker, Reg
Titel: The end of privacy
Sub titel: How total surveillance is becoming a reality

Het verzet tegen cq. de kritiek op het verzamelen van gegevens over personen was tot nu toe vooral gericht tegen de staat en zijn instituties. Nieuwe technologieën maken het nu mogelijk dat ook privépersonen en vooral bedrijven op grote schaal data kunnen verzamelen en bijhouden. De 'glazen mens' is in tijden waarin DNA-codes ter identificering gebruikt worden, het meelezen van e-mails technisch gezien geen probleem meer is en werkgevers hun loonafhankelijken via de computer kunnen kontroleren, geen spookje meer. 'End of Privacy' vertelt hoe de gewone mens de kontrole verliest over zijn persoonlijke gegevens die voor iedereen te koop zijn die ervoor wil betalen.
1999, 195 pag., Euro 23,25
New Press, New York, ISBN 1565845692


This page last updated on: 13-1-2015