INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Smith, Paul Chaat and Robert Allen Warrior
Titel: Like a hurricane
Sub titel: The Indian Movement from Alcatraz to Wounded Knee

De auteurs die beide, op afzonderlijke wijze, in het verleden een bijdrage hebben geleverd aan de strijd voor de rechten van de Indianen in de Verenigde Staten en tegen hun uitbuiting door corrupte Indiaanse leiders, schreven gezamenlijk deze geschiedenis van de eerste jaren van de beweging. Ze zijn hierbij erg grondig te werk gegaan en belichten de geschiedenis zowel vanuit het perspectief van de activisten van de American Indian Movement, als vanuit het perspectief van de bureaucraten van het Bureau of Indian Affairs en de conservatieve Indiaanse leiders. De periode die ze beschrijven bestrijkt grofweg eind 1969-medio 1973, van de bezetting van het voormalige bajeseiland Alcatraz tot de langdurige bezetting van Wounded Knee. Het relaas is gebaseerd op interviews met een groot aantal betrokkenen en een uitgebreid literatuur- en archiefonderzoek. Het boek is geïllustreerd met vele foto’s. Een uitgebalanceerd en inzichtelijk geschreven overzichtswerk.
1996, 342 pag., Euro 14,83
New Press, New York, ISBN 1-56584-402-5


This page last updated on: 13-1-2015