INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Debord, Guy
Titel: Potlatch 1954-1957
Sub titel:

Goedkope herdruk van artikelen uit het tijdschrift van lettristisch-links (uit Frankrijk). Het tijdschrift Potlatch verscheen onregelmatig tussen 1954 en 1957, werd gratis (in een oplage van tussen de 40 en 500 exemplaren) verspreid onder door de redactie `uitverkoren' lezers en mensen die om toezending verzochten. De medewerkers van Potlatch streefden de artistieke- en culturele avant-garde voorbij in hun revolutionaire, praktische kritiek op de samenleving. Uit deze beweging kwam in 1957 de Situationistische Internationale voort.
1996, 291 pag., Euro 10,2
Gallimard, Paris, ISBN 9782070401345


This page last updated on: 13-1-2015