INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Mommsen, Wolfgang J. & Gerhard Hirschfeld
Titel: Sozialprotest, Gewalt, Terror
Sub titel: Gewaltanwendung durch politische Randgruppen im . Und . Jahrhundert

Bundeling van teksten, van de hand van diverse sociaal-historici, geschreven voor een in 1979 in Londen gehouden werkcongres over het gebruik van geweld door politieke en sociale `randgroepen’ in de 19e en 20e eeuw in Europa. Aan bod komen onder andere artikelen over de activiteiten van de Russische groepering `Narodnaja Volja’ en de Sociaalrevolutionaire Partij, over de `directe actie’ van de anarchisten in Spanje, Duitsland en Frankrijk, over het nationalistische geweld van ETA en IRA, over gewapend verzet in het interbellum in Duitsland. Maar ook wordt er beperkt aandacht besteed aan het geweld door pressiegroepen van rechterzijde in Duitsland en Italië. In de artikelen worden de diverse groeperingen in een historisch perspectief bekeken en wordt geanalyseerd wat hun beweegredenen en politieke motivaties waren.
1982, 476 pag., Euro 17,05
Klett Cotta, Stuttgart, ISBN 3129150005


This page last updated on: 13-1-2015