INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Rullman, Marit
Titel: Philosophinnen I en II
Sub titel: Von der Antike bis zur Aufklärung/ Von der Romantik bis zur Moderne

Terwijl de vraag wie de grootste filosoof is, een heftige diskussie kan losmaken, werd de vraag wie de grootste filosofe is, tot nu toe meestal met zwijgen gehonoreerd. Ten onrechte vindt Marit Rullmann. In de twee banden van 'Philosophinnen' stelt ze vrouwen voor aan de lezer die sinds de oudheid in politiek, wetenschap en filosofie bezig waren, maar geen plek in de geschiedsschrijving hebben gekregen. Volg met haar de sporen van zulke uiteenlopende figuren als Diotima, Mechthild van Hackeborn, Teresa van Avila, Cassandra Fedele, Olympia Fulva Morata, Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Flora Tristan, Bettina van Armin, Germaine de Staël, Lou Andreas Salomé, Karen Horney, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Rosa Luxemburg, Simone Weil, Brigitte Weisshaupt, Adrienne Rich, Elfriede Walesca Tielsch en nog veel meer bekende en onbekende grootheden.
1993, 308 pag., Euro 14,95
Suhrkamp, Frankfurt am Main, ISBN 3-518-39377-4


This page last updated on: 13-1-2015