INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Clausewitz, Carl von
Titel: Over de oorlog
Sub titel:

Wellicht het beroemdste boek over dit onderwerp, en "oorlog is enkel een voortzetting van de politiek met andere middelen" is daarin wel de meest beroemde stelling van de auteur. "Een systeem is in deze verhandeling oppervlakkig gezien in het geheel niet te vinden, en in plaats van een uitgewerkt leerstelsel bestaat het uit niet meer dan werkstukken", schrijft Clausewitz (1780-1831) zelf in een ‘woord vooraf’ bij zijn levenswerk, dat onvoltooid is gebleven en pas na zijn dood door zijn vrouw is uitgegeven. Hij doet in dat 'woord vooraf' eveneens uit de doeken dat "de wetenschappelijke vorm is gelegen in het streven het wezen te doorgronden van de met de oorlog samenhangende verschijnselen, de verbanden daarvan bloot te leggen met de aard der dingen waaruit ze zijn samengesteld. De filosofische consequentie wordt nergens uit de weg gegaan, maar waar deze uitloopt in een te dunne draad heeft de schrijver [=Clausewitz] er de voorkeur aan gegeven deze af te breken en weer bij de corresponderende verschijnselen uit de wereld van de ervaring aan te knopen; want zoals sommige planten slechts vrucht dragen wanneer ze niet te hoog in de stengel schieten, moet waar het de praktische kunsten betreft, voorkomen worden dat de theoretische bladeren en bloemen al te sterk uitgroeien en de afstand tot de ervaring, de grond waarin ze thuishoren, te groot wordt." Met een uitgebreid voorwoord van Jaap Kloosterman, dat het boek in zijn historische en theoretische kontekst plaatst.
2005, 247 pag., Euro 17,5
Voltaire, Den Bosch, ISBN 9789058480453


This page last updated on: 13-1-2015