INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bergstedt, Jörg
Titel: Agenda, Expo, Sponsoring (deel 1)
Sub titel: Recherchen im Naturschutzfilz

Gedetailleerde kritiek op de natuurbeschermingsbeweging. Voor verdere informatie kun je de 'Rundbrief zu Perspectiven emancipatiorischer Umweltschutzarbeit' ( een bijlage van de 'Ö-punkte') bestellen, is er een mailinglijst (vraag info hierover bij sven.cronenberg@ruhr-uni-bochum.de) en kun je het internet raadplegen: Emanzipatorischer Umweltschutz (www.thur.de/phila/uvu.html). Voor 62,60 gulden is een bij dit boek horende cd te verkrijgen (auteur Jörg Bergstedt), met gescande documenten, internetuittreksels en meer. Voor DOS, windows, Apple, Linux en OS/2.
, 400 pag., Euro 22,6
IKO, Frankfurt am Main, ISBN 3889396135


This page last updated on: 13-1-2015