INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bergstedt, Jörg & Jörn Hartje & Thomas Schmidt
Titel: Agenda, Expo, Sponsoring (deel 2)
Sub titel: Perspektiven radikaler, emanzipatorischer Umweltschutzarbeit

Grote delen van de natuur- en milieubeschermers zijn altijd voorvechters van een sterke staat geweest. Bij hen staan de mensen, of het nu burgers in het algemeen of specifiek huisvrouwen en –mannen zijn, altijd in de rol van domme en niet wijzer te krijgen objecten. Die mensen moeten worden aangespoord tot mentaliteitsverandering, door wetten en milieuonderwijs. Een beter milieu is iets wat ze schijnbaar niet zelf willen, maar wat door willekeurige machtigen of hun adviseurs v/m bedacht moet worden. Natuurbeschermers verlangen steeds hardere straffen en meer inzet van politie en overheid tegen milieuvernielers. Internationaal culmineren de machtsvisies van de natuurbeschermingsstrategen in wilde fantasieën over het inzetten van de 'Groene helm', schuldenkwijtschelding in ruil voor prestaties op het gebied van milieubescherming en het creëren van grote beschermde natuurgebieden, zoals dat in hun eigen, vernielde land niet meer mogelijk is. Niks beter zijn hun theoretische ontwerpen: of het nu concepten zijn voor nationale parken, de 'Agenda 21' of de studie 'Toekomstbekwaam Duitsland' - overal is de machts(misbruik-)vraag terzijde gezet. In plaats van het streven samen met de mensen ter plaatse naar gezamenlijke regelingen of tegen toenemend machtsmisbruik (waartoe ook de milieuvernietiging behoort) te strijden, verpozen zij aan ronde tafels. Somsworden hun verzoekenook door het machtsapparaat overgenomen, als dat in hun kraam te pas komt.
, 280 pag., Euro 22,6
IKO, Frankfurt am Main, ISBN 3889394507


This page last updated on: 13-1-2015