INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Dorril, Stephen
Titel: MI6
Sub titel: Inside the Covert World of Her Majesty's Secret Intelligence Service

Dit solide werk biedt een veelomvattend verslag van de naoorlogse activiteiten van de MI6 (Militairy Intelligence Section 6). Laatst herdoopt in Secret Intelligence Service (SIS) een veel passender naam voor een organisatie met spionage als primaire taak. In het voorwoord stelt de auteur dat onze visie op de MI6 is vervormd door de activiteiten tijdens WOII en de zoektocht van de MI5 naar 'mollen'. Vervolgens probeert hij te analyseren wat de MI6 eigenlijk aan het doen was tijdens de koude oorlog. Het boek is geschreven in een toegankelijke stijl, maar misschien zijn de 900 pagina’s wat aan de lange kant voor de leek. Het lijkt erop dat Dorril zich bewust is van dit euvel: hij heeft het materiaal in 7 secties verdeeld; elk behandelt een specifiek aspect van de activiteiten van de organisatie. Terwijl iedereen van de MI6 heeft gehoord, evenals van de MI5, die verantwoordelijk is voor de contraspionage, c.q. staatsveiligheid, zijn de Military Intelligence eenheden 1 t/m 4 minder bekend. De auteur noemt ook de afdelingen MI10, MI11 en MI14. Stephan Dorril geeft naast een uitgebreid historisch overzicht ook 60 pagina’s aan bronnen voor wie nog dieper wil graven. Aansluitend is er een lijst toegevoegd met meer dan 200 woorden die erg geliefd zijn bij de inlichtingengemeenschap.
2001, 907 pag., Euro 25,99
Simon & Schuster, London, ISBN 743217780


This page last updated on: 13-1-2015