INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Tipp-Ex Anti-Expo BŁndnis
Titel: Anti EXPO Reader (deel 1)
Sub titel: Materialen gegen die Weltausstellung in Hannover

Eerste deel van tweereaders, bedoeld als voorbereiding op de tweede Anti-Expo-bijeenkomst, in februari 1999. Diteerste deel omvat de fundamentele kritiek van de samenstellers op dit soort tentoonstellingen alsmede informatie over de wereldtentoonstelling in het bijzonder. In het eerste hoofdstuk vind je kritische teksten over de Expo 2000, hoofdstuk twee gaat over de actoren en structuren die achter de Expo schuil gaan; in hoofdstuk drie worden enkele eerdere Expo's beschreven. Hoofdstuk vier is gewijd aan voormalige campagnes (IMF/WB 1998, Spanje 1992, NOlympia, Keulen 1999). Hoofdstuk vijf bevat twee teksten die als fundament zouden kunnen dienen vooreen inhoudelijke discussie over de perspectieven van de linkse politiek in het algemeen en de Expo in het bijzonder kunnen dienen.En in hoofdstuk zes en zeven vind je een lijst met activiteiten en adressen.
1999, 68 pag., Euro 1,8
Anti-Expo-AG, Hannover, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015