INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Tipp-Ex Anti-Expo Bündnis
Titel: Anti EXPO Reader (deel 2)
Sub titel: Materialen gegen die Weltausstellung in Hannover

Dit tweede deel omvat kritiek op de ideologie die aan de Expo ten grondslag ligt. Onder het motto 'mens, natuur, techniek' worden daar technocratische voorstellen gedaan als zou de wereld binnen het kapitalisme te redden zijn. De teksten in deze reader halen dergelijke propaganda onderuit, onder de koppen 'Techniek en heerschappij', 'Bevolkingspolitiek' en 'globalisering'. Broodnodige kost, net als zovele andere Duitstalige teksten; maar ja, aldaar is er ook discussie…
1999, 59 pag., Euro 1,8
Anti-Expo-AG, Hannover, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015