INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Benjamin, Walter
Titel: One-way street
Sub titel: And other writings

Benjamin flaneerde door een imaginaire Berlijnse straat, interpreteerde de tekens aan de muur, vulde het aan met zijn eigen stellingen, aforismen, herinneringen. Het totaalbeeld is een uiteenzetting van zijn denken in de jaren twintig. De werkwijze van 'Eenrichtingsstraat' is exemplarisch voor zijn manier van werken. Hij was een veelzijdig denker die tradities en disciplines vermengde om zo tot sluitende verklaringen te komen. Hij staat nu te boek als een van de meest invloedrijke critici en filosofen van het vroeg 20e eeuwse Duitsland. De andere teksten in dit boek gaan over steden, politiek, taal, geweld, kunst etc.
1979, 392 pag., Euro 23,95
Verso, London, ISBN 9781859841976


This page last updated on: 13-1-2015