INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Adorno, Theodor
Titel: Minima Moralia (eng)
Sub titel: Reflections from Damaged Life

Een van de belangrijkste filosofen van de ' Frankfurther Schule' schreef dit boek als een geschenk aan Max Horkheimer, zijn vriend en mede-auteur van 'Dialectic of Enlightenment'. Het is een hoogst persoonlijke collectie zwartgallige bespiegelingen geschreven tijdens en vlak na de tweede wereldoorlog.
2006, 251 pag., Euro 14,75
Verso, London, ISBN 9781844670512


This page last updated on: 13-1-2015