INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ho, Fred & Ruth Margraff
Titel: Night Vision
Sub titel: A first to third world vampyre opera

Een verpletterende aanklacht tegen het globaal monopolistisch kapitalisme in de vorm van een vampier-pop-opera. Een stellingname tegen de wassen neus van "mix der culturen" en "vrije culturele uitwisseling". Het gaat om de aloude overheersing van de Eerste over de Derde wereld. En om nieuw verzet en opstandigheid.
2000, 90 pag., Euro 22,05
Autonomedia, New York, ISBN 1-57027-103-8


This page last updated on: 13-1-2015