INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Buro Jansen & Janssen
Titel: Zoom
Sub titel: Dossier Camaratoezicht

De Nederlandse samenleving wordt begluurd en geregistreerd. Een nieuw fenomeen op dat gebied is dat het dit keer niet om winkeliers, banken en villawijkbewoners met een voyeuristische hobby gaat, maar om de overeid. Bijna unaniem zijn politie en politiek van mening dat cameratoezicht een antwoord is op verschillende problemen in de maatschappij. Aan de hand van de Engelse situatie en recente voorbeelden in Nederland wordt er gekeken naar de te verwachten resultaten. Laten wij ons dit zomaar gebeuren?
2000, 43 pag., Euro 5,65
Buro Jansen & Janssen, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015