INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kamenka, Eugene (ed.)
Titel: The portable Karl Marx
Sub titel:

Voor hen die (nog) niet zo thuis zijn in het werk van Karl Marx, maar toch eens willen weten wat de essentie van zijn denken is geweest, heeft Eugene Kamenka een selectie samengesteld uit Marx’ werken: fragmenten uit 'Over de joodse kwestie', 'Economisch-filosofische manuscripten uit 1844', 'De Duitse ideologie', 'Grundrisse', 'Het Kapitaa' en de '18e Brumaire van Louis Bonaparte' en het gehele 'Communistische Manifest'. Tevens zijn nog diverse brieven en andere documenten opgenomen die een vrij compleet beeld geven van Marx' ideeënwereld. De samensteller annoteerde de teksten beknopt en schreef een inleiding, chronologie en enige bibliografische opmerkingen.
1983, 606 pag., Euro 18,95
Penguin Books, New York/London, ISBN 9780140150964


This page last updated on: 13-1-2015