INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Carr, E. H.
Titel: The Romantic Exiles
Sub titel:

Carr, die vooral bekend is van zijn biografie over Bakoenin en zijn lijvige geschiedenis van de Russische Revolutie, schildert in dit boek een serie portretten van diverse Russische anarchisten, liberale propagandisten en dissidente edelen die na de revolutie van 1848 niet meer naar Rusland mochten terugkeren en in West Europa in ballingschap leefden. Carr beschrijft de geportretteerden, waarbij Alexander Herzen, Michael Bakoenin en Nikolaj Ogarjev de hoofdrol spelen, als romantische idealisten - zowel op persoonlijk als politiek en filosofisch gebied - die hun idealen stuk zagen lopen op het opkomende nationalisme in Europa. Herdruk van de oorspronkelijke uitgave uit 1933.
1998, 343 pag., Euro 23
Serif, London, ISBN 1-897959-35-4


This page last updated on: 13-1-2015