INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Luxemburg, Rosa
Titel: Reform Or Revolution
Sub titel:

Deze bundel bevat drie artikelen: een polemiek over een cruciaal moment in de sociale geschiedenis van Duitsland en Europa. 'Evolutionary socialism - ultimate aim and tendency', geschreven door de wegbereider van de sociaal-democratie Eduard Bernstein, verwoordt het standpunt van het 'evolutionaire socialisme'. De revolutionaire Rosa Luxemburg reageert in twee artikelen uit 1898-1899 venijnig op de opportunistische 'reformistische' beweegredenen van deze sociaal-democratische richting binnen de Duitse SPD. Deze revisionisten waren destijds nog in in de minderheid, maar sterk vertegenwoordigd in de partijtop. Niet lang daarna kozen deze salonsocialisten voor de Duitse expansiepolitiek binnen Europa, wat leidde tot de Eerste Wereldoorlog. Rosa Luxemburg begreep reeds in een vroeg stadium dat het streven naar hervormingen binnen het kapitalisme zou uitmonden in een uitverkoop van de idealen en doelstellingen van de socialistische beweging.
1999, 102 pag., Euro 12,65
Pathfinder, London, ISBN


This page last updated on: 13-1-2015