INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Weissman, Susan (ed)
Titel: The Ideas Of Victor Serge
Sub titel: A Life as a Work of Art

Deze bundel essays over het leven en werk van Victor Serge (1890-1947) werd samengesteld ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag. Serge leidde een turbulent leven. Zijn ouders emigreerden vanuit Rusland naar BelgiŽ, waar hij op jonge leeftijd in het anarchistische milieu terechtkwam. Hij verhuisde naar Parijs, waar hij hoofdredacteur werd van het anarchistische weekblad `Anarchieí. Via dat blad kwam hij in contact met de leden van de roemruchte Bonnot-bende, die rond 1910 Parijs en omgeving onveilig maakte. In 1912 werd hij wegens medeplichtigheid veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Over deze hele periode kom je echter niets aan de weet in onderhavig boek. Serges leven lijkt te beginnen met zijn vrijlating in 1917 en, na een kort verblijf in anarchistische kringen in Spanje, zijn daaropvolgend vertrek naar Rusland, waar de revolutie was uitgebroken. In 1936 wist hij ternauwernood uit de Sovjet-Unie weg te komen en zo zijn wegzuivering te ontlopen. In de essays wordt ingegaan op het politieke aspect van zijn literaire werk en op zijn wisselende politieke overtuigingen binnen het communistische spectrum. Op zich interessant, maar curieus dat de eerste 28 jaar van zijn leven zo goed als verdonkeremaand worden.
1997, 258 pag., Euro 20,5
Critique Books, Glasgow, ISBN 850364833


This page last updated on: 13-1-2015