INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Thompson, E. P.
Titel: William Morris (Merlin Press 1996)
Sub titel: Romantic To Revolutionary

Herdruk van de tweede, bijgewerkte editie van de biografie van William Morris (1834-1896), tijdgenoot van Marx en Engels, die aan de wieg stond van de Engelse arbeidersbeweging. Hij organiseerde onder andere de Socialist League en was betrokken bij een groot aantal socialistische tijdschriften. De machine achtte hij slechts nuttig zolang deze een werktuig van de ambachtsman was, het productieproces kon vergemakkelijken en daardoor de weg kon vrijmaken voor creatief werk. Tevens streefde hij ernaar kunst onder zo breed mogelijke lagen van de bevolking te verspreiden. Thompson beschrijft zijn leven aan de hand van Morris’ eigen geschriften, die van tijdgenoten, briefwisselingen en andere documenten uit die tijd.
1996, 825 pag., Euro 27,9
Merlin Press, London, ISBN 0-85036-205-9


This page last updated on: 13-1-2015