INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Koonings, Kees & Dirk Kruijt
Titel: Societies of Fear
Sub titel: The Legacy of Civil War, Violence and Terror in Latin America

Een bundel essays van de hand van zowel Nederlandse als buitenlandse Latijns Amerika-deskundigen uit het universitaire circuit, die ingaan op de erfenis van de dictatoriale regimes van de afgelopen decennia. In hoeverre is deze erfenis een belemmering voor economisch herstel, sociale rechtvaardigheid, democratische consensus en stabiliteit? Het eerste deel bevat beschrijvingen van de recente burgeroorlogen in Chiapas (Mexico), Midden Amerika en Peru en de rol die etniciteit in deze conflicten speelde. In het tweede deel wordt ingegaan op de historische, politieke en culturele dimensies van conflicten en geweld tegen de achtergrond van specifieke landgebonden omstandigheden (Mexico, ArgentiniŽ en Colombia). Het derde deel beschrijft de vooruitzichten voor een duurzame en vreedzame naar democratie in Chili, BraziliŽ, Mexico en Cuba
1999, 352 pag., Euro 34,5
Zed Books, London, ISBN 1856497674


This page last updated on: 13-1-2015