INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Carey, John (Ed.)
Titel: The Faber Book of Utopias
Sub titel:

John Carey verzamelde een groot aantal fragmenten uit teksten waarin een utopische samenleving werd geschilderd. De teksten bestrijken de afgelopen vierduizend jaar. De opgenomen teksten stammen voor het overgrote deel uit West-Europa. De bundel bevat 101 fragmenten van onder andere Plato, Thomas More, Marx en Huxley. De oudste tekst stamt uit 1940 voor Christus en de recentste uit 1998 j.l. Het biedt een veelzijdige blik op hoe diverse denkers en schrijvers invulling gaven aan hoe ze zich een toekomstige samenleving voorstelden, zowel in positieve als in negatieve zin.
1999, 530 pag., Euro 20,75
Faber & Faber, London, ISBN 0-571-20317-5


This page last updated on: 13-1-2015