INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Said, Edward W.
Titel: Out of place
Sub titel: A memoir

Autobiografie van de omstreden de literatuurwetenschapper Edward Said. Said maakte begin jaren tachtig furore met zijn veel bediscussieerde boek `Orientalismí. In dat boek (en in vele die daarna volgden) zette hij uiteen hoe de Westerse beeldvorming van het Midden Oosten en de Arabische wereld tot stand is gekomen en in de praktijk wordt toegepast. In onderhavig boek schetst Said zijn turbulente leven. Hij werd in 1935 geboren in een christelijk Palestijns gezin in Jeruzalem om niet al te lang daarna naar de VS te emigreren. De autobiografie bestrijkt de eerste dertig jaar van zijn leven. Een leven van iemand die eigenlijk nergens thuis is. Momenteel is Said in de ban gedaan door Arafatís Palestijnse Autoriteit, aangezien hij er niet voor schroomde om harde kritiek te uiten op Arafatís autoritaire en repressieve optreden.
1999, 295 pag., Euro 19,05
Granta, London, ISBN 1-86207-370-8


This page last updated on: 13-1-2015