INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Arendt, Hannah
Titel: Vor antisemitusmus ist man nur noch auf dem Monde sicher
Sub titel:

In deze bundel zijn een aantal artikelen van Hannah Arendt verzameld die ze in de jaren 1941-1945 schreef voor het in New York verschijnende, Duits-joodse blad `Aufbau’. Arendt was daarvoor vanuit Duitsland via Frankrijk naar de VS gevlucht. De artikelen waren in feite haar eerste politieke handelingen op filosofisch gebied. Het zijn interessante tijdsdocumenten waarin al een hoop thema’s aangesneden worden die Arendt later verder uit zou werken. Het gaat zowel over het (joodse) verzet in Europa tegen de nazi's, als over het steeds sterker wordende zionisme en het vooruitzicht van een joodse staat (Israel), en het conflict met de Arabische bevolking dat daaruit voort zou vloeien. Tot slot heeft de samenstelster Marie Luise Knott nog een uitgebreid nawoord over Arend, de `Aufbau’, de vrijheidsstrijd van het joodse volk en de ontwikkeling van Arendts politieke theorie.
2004, 256 pag., Euro 13,9
Piper, München, ISBN 3492241786


This page last updated on: 13-1-2015