INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Erasmus, Desiderius
Titel: Lof der Zotheid
Sub titel:

De Zuidhollandse filosoof legt in deze befaamde monoloog uit hoeveel de mensheid te danken heeft aan de dwaasheid. Erasmus kreeg het idee in 1509 bij een oversteek over de Alpen, een bezwaarlijke reis in die tijd en wellicht een zotheid op zich..., en toen hij even later in Londen zonderzijn boeken kwam te zitten en dus niet" serieus" kon werken, zette hij binnen een week volgend proza op papier: “De oorlog is zo vreselijk, dat hij eerder iets is voor de wilde beesten dan voor mensen. De oorlog is zo onzinnig, dat de dichters hem als door de Furiën gezonden voorstellen. Hij is zo verpestend dat hij een algehele corruptie der zeden veroorzaakt. De oorlog is zo onrechtvaardig dat de ergste rovers hem het best kunnen voeren, en zo goddeloos dat er tussen hem en Christus geen enkel verband bestaat.” Als men dit leest, komen beelden naar voren van Vietnam en Kosovo en zoveel meer over de actualiteit waarin wij nu leven. Dit geschrift, waarvan de titel zo vreedzaam klinkt als die van een barokke opera, is echter een politiek boek, een aanklacht. Al vijfhonderd jaar populair, een satire van alle tijden. Nu in een wetenschappelijk verzorgde editie, opnieuw vertaald uit het Latijn door Petty Bange, geïllustreerd met tekeningen van Holbein en voorzien van een verklarende woordenlijst.
2000, 166 pag., Euro 17,9
SUN, , ISBN 9061685753(HB)


This page last updated on: 13-1-2015