INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Penrose, Elizabeth
Titel: The bloody countess
Sub titel: The crimes of Erzsébet Báthory

Een geromantiseerde levensbeschrijving van de wrede gravin, die zich baadde met het bloed van jonge maagden omdat zij dacht zo haar eigen schoonheid te kunnen bewaren. Een psychologische analyse van een geval van extreem narcisme, dat in een klimaat vol bijgeloof en hekserij, vol van angsten en schijnheiligheid, en dankzij een enorme rijkdom, tot zulke proporties kon uitgroeien. En een minutieuze reconstructie en historische analyse, aan de hand van overleveringen en documenten, van de gruwelijke misdaden die de bloedige gravin samen met haar handlangers kon begaan, jaren achtereen, in het Hongarije van eind zestiende eeuw, waarin de aristocratie almachtig was en wreed, en voortdurend verwikkeld in oorlogen, en waarin het geslacht Báthory zelfs in die kringen berucht was. In de loop van de hoofdstukken wordt ook Gilles de Rais ten tonele gevoerd, die een kleine twee eeuwen eerder in Frankrijk huishield onder jonge knapen, als mannelijke tegenhanger van de gravin, waardoor een soort dubbelportret van de menselijke wreedheid ontstaat. Oorspronkelijk, in 1962, in het Frans verschenen; de vertaling, uit 1970, van Alexander Trocchi is prachtig.
1996, 157 pag., Euro 6,8
Creation Books, London, ISBN 187159264X


This page last updated on: 13-1-2015