INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Roorda, Henri
Titel: Mijn Zelfmoord
Sub titel:

“Het verslag van de emotionele worsteling die aan suïcide voorafgaat, een zelfrechtvaardiging, een maatschappelijke aanklacht en een literaire wraakoefening in één.” Aldus de achterflap. Henri Roorda (1870-1925) was de zoon van de Nederlandse anarchist Sicco Roorda van Eysinga (de man die het majesteitsschendende ‘Uit het leven van koning Gorilla’ schreef) die nog vóór diens geboorte naar Zwitserland was geëmigreerd. Henri Roorda sprak en schreef uitsluitend Frans. Hoewel hij het onderwijssysteem verfoeide en daar in verschillende publikaties uiting aan gaf (o.a. in ‘Le Pédagogue n’aime pas les Enfants’ uit 1917) bleef hij zijn leven lang wiskundeleraar die ongeïnteresseerde kinderen moest plagen met de eerste beginselen van de meetkunde en de algebra. Om den brode. Ook hij had het leven zich anders voorgesteld. Een citaat: “Moraaldocenten zijn functionarissen die door de staat worden betaald (bij de professionele voegen zich trouwens vele amateurs) om een individu als het nog jong is angst aan te jagen, opdat het zich later schaamt zich te tonen zoals het is. Dit middel dat de maatschappij aanwendt om zich in stand te houden, is uitermate doeltreffend: zo kan het aantal politieagenten tot een minimum beperkt blijven. Als mijn herinneringen me niet bedriegen, was mijn onschuld toen ik ter wereld kwam, volmaakt...” Vertaald door Rokus Hofstede en met een nawoord van André de Raay.
1998, 62 pag., Euro 6,75
, , ISBN 90-75697-16-3


This page last updated on: 13-1-2015