INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vogt, Ulrich
Titel: Anarchismus und Surrealismus
Sub titel:

Vertaling van "Osiris anarchiste. Le miroir noir du Surréealisme", in 'Mélusine', Lausanne, december 1993: een samenvatting van meerdere hoofdstukken van het proefschrift van de auteur, 'Le Point noir: Politik und Mythos bei André Breton', waarin hij het over de relatie tussen het anarchisme en het surrealisme heeft. Het nawoord van de vertaler Michael Halfbrodt is eigenlijk het interessantst. Vogt's tekst is voornamelijk een aaneenschakeling van tekstinterpretaties die moeten aantonen dat er banden bestonden tussen anarchisten en surrealisten; al lezend raak je daarbij al snel de draad kwijt. Halfbrodt geeft daarentegen in kort bestek een historische overzicht van de werkelijke relaties die er hebben bestaan tussen beide organisaties, en die waren er heel weinig. De surrealisten bleven de specialisten van de cultuur en de anarchisten die van de politiek. Hij bespreekt bovendien alle literatuur die er over het onderwerp, voornamelijk sinds de jaren 1950, verschenen is.
1997, 33 pag., Euro 2,55
Blackbox, Bielefeld, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015