INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Heijdra, Ton
Titel: Zeeburg
Sub titel: Geschiedenis van de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied

Een met historische foto's ge´llustreerd boekje over de geschiedenis van het huidige stadsdeel Zeeburg. Heijdra inventariseert de wording van de buurt tot en met het moment dat de gemeente Amsterdam heeft besloten IJburg te gaan bouwen, hoewel slechts een minderheid van de Amsterdamse bevolking hier zijn goedkeurende stem voor uitbrengt. Zeeburg heeft gelukkig steeds meer een multicultureel karakter gekregen.Het heeft een relatief korte, maar roerige sociale geschiedenis achter zich. Een goed gevarieerd boekje dat niet alleen geschreven is voor de bewoners van Zeeburg, maar ook een goed beginpunt voor hen die ge´nteresseerd zijn in onverantwoordelijke bouwmaatschappijen en lakse centrale bestuuurders, arbeidersoproer, of het Oostelijk Havengebied als thuisbasis van de grote lijnrederijen, en natuurlijk niet te vergeten 'het Fort van Sjakoo.'ů
2000, 120 pag., Euro 13,6
Opgeheven nr, , ISBN 90-72810-32-5


This page last updated on: 13-1-2015