INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gullan-Whur, M.
Titel: Spinoza
Sub titel: Een Leven volgens de Rede

De 17de eeuwse filosoof Spinoza werd op vierentwintigjarige leeftijd uit de joodse gemeenschap gestoten vanwege 'afschuwelijke ketterijen', en werd uiteindelijk door alle kerkelijke leiders gehekeld om zijn theorie dat ieder mens een deel of een aspect vormde van één en dezelfde natuur, dat god en de natuur identiek waren, en dat de rede en niet de openbaring de waarheid over god of de natuur onthulde. Zijn theorie werd voor hem de basis van een kruistocht van de rede tegen bijgeloof en vooroordelen. De auteur richt zich vooral op het streven van de filosoof in roerige tijden uitsluitend op basis van de rede te handelen, waarbij ze gebruik maakt van recent onderzoek, alsmede van niet eerder aangeboorde bronnen. Deze aanpak maakt een einde aan de mythe van Spinoza als de verheven asceet. Hij komt naar voren als een emotioneel en seksueel kwetsbare man, een arrogante vrouwenhater, wiens filosofisch experiment edoch niets aan actualiteit heeft ingeboet.
2000, 429 pag., Euro 22,45
Lemniscaat, Rotterdam, ISBN 9056372718


This page last updated on: 13-1-2015