INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Guattari, Felix
Titel: The three ecologies
Sub titel:

Voor het eerst verschijnt er nu een Engelse vertaling van het milieumanifest van Félix Guattari (1930-1992), dat in 1989 in het Frans verscheen. In dit manifest breidt hij de definitie van ecologie uit tot een drieledig geheel, bestaand uit sociale relaties, menselijke subjectiviteit en milieubewustzijn. Hij betoogt dat de ecologische rampen die onze aarde bedreigen het directe gevolg zijn van de expansie van een nieuwe vorm van kapitalisme en dat een ecosofische benadering gevonden moet worden die de verschillen tussen alle levende systemen eerbiedigt. Het boek is een scherpe aanval op het kapitalisme en een oproep tot een andere denkwijze. Het bevat tevens een introductie en toelichting van de vertaler, en een biografische en bibliografische schets van de hand van Gary Genosko (die eerder de `Guattari reader’ samenstelde).
2008, 115 pag., Euro 19,95
Continuum, New York, ISBN 9781847063052


This page last updated on: 13-1-2015