INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jacob, Mathilde
Titel: Rosa Luxemburg
Sub titel: An Intimate Portrait

Een biografie over Rosa Luxenburg, die gebaseerd is op aantekeningen die zijn nagelaten door een vriendin. In deze biografie wordt niet zozeer het leven van Rosa Luxemburg uit de doeken gedaan, maar met name een portret geschetst van haar zelfstandige en autonome optreden. De door nazi-terreur overleden schrijfster heeft Rosa Luxemburg als bijzonder symphatiek ervaren, die niet alleen was gedreven door idealen en de moed om gevestigde figuren te bekritiseren. De schrijfster beschrijft zowel de praktische onhandigheid van Rosa Luxemburg, alswel haar kritische vermogen om zichzelf te beschouwen. Haar sociale vaardigheden en haar scherpzinningheid maakte haar niet alleen een voorvechtster van de Spactacus-bond, maar tevens een innemende persoonlijkheid, die een prima kameraad bleek te zijn.
2000, 141 pag., Euro 19
Lawrence & Wishart, London, ISBN 0-85315-900-9


This page last updated on: 13-1-2015