INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Womack, John Jr.
Titel: Rebellion in Chiapas
Sub titel: An historical reader

Womack, die in 1969 zijn befaamde biografie van de Mexicaanse boerenleider Emiliano Zapata schreef, werpt zich nu, dertig jaar later, op de erfgenamen van Zapata, het Zapatista Leger voor Nationale Bevrijding (EZLN) dat op 1 januari 1994 openlijk in opstand kwam in de Zuid-Mexicaanse deelstaat Chiapas. Deze reader, die uit twee delen bestaat, bevat een algemene inleiding waarin Womack zijn beknopte visie geeft op de oorzaken en het verloop. In het tweede deel, dat meer dan driekwart van het boek beslaat, heeft hij een groot aantal teksten en documenten verzameld die hij essentieel vindt voor een goed begrip van de opstand. Hij zoekt de wortels al in een ver verleden: de oudste teksten stammen uit het begin van de koloniale tijd. De recentste betreffen een aantal sleutelverklaringen van het EZLN, die in synopsis wijzigingen in hun beleid aankondigden. Een interessant historisch overzicht.
1999, 370 pag., Euro 20,4
New Press, New York, ISBN 1565844521


This page last updated on: 13-1-2015