INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Heither, Dietrich
Titel: Verbündete Männer
Sub titel: Die Deutsche Bursenschaft - Weltanschauung, Politik und Brauchtum

Burschenschaften zijn de Duitse variant van wat bij ons disputen heten. Het zijn verbanden van rechtse studenten (en ex-studenten) die nauwe contacten met elkaar onderhouden. Ook wanneer ze niet meer studeren. Ze vormen vaak studentenweerkorpsen, organiseren bijeenkomsten waarop extreem conservatief gedachtengoed wordt verspreid. Vanaf het midden van de jaren zeventig hebben deze verbanden weer een hoge vlucht genomen in Duitsland. Veel Bursenschaftler zijn in leidende posities bij extreem rechtse clubs terecht gekomen. De auteur houdt deze clubs in historisch perspectief tegen het licht. Een grondige studie.
2000, 540 pag., Euro 26,9
PapyRossa, Köln, ISBN 3-89438-208-2


This page last updated on: 13-1-2015