INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Brenner, Johanna
Titel: Women and the Politics of Class
Sub titel:

Is er een toekomst voor het feminisme? Aan het debat over de richting en de politiek van de vrouwenbeweging doen sinds kort ook postfeministen en anti-feministen mee. De auteur van dit boek biedt een afwijkende visie, waarin ze pleit voor een strategische draai binnen de feministische politiek naar coalities, gericht op de belangen van vrouwen van de werkende klasse. Het omvat veel van de gangbare feministische onderwerpen - abortus, reproductieve technologie, de verarming van vrouwen, de crisis in de zorgsector, en het versnipperen van het sociale vangnet door veranderingen in de welvaartsstaat en het beperken van budgetten. Deze problemen moeten worden geanalyseerd in een politieke en economische context van een staat en een maatschappij die worden gedomineerd door het kapitaal.
2000, 320 pag., Euro 25,4
Monthly Review Press, New York, ISBN 1583670106


This page last updated on: 13-1-2015