INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Magdoff, Fred & John Bellamy Foster & Frederick H. Buttel (red.)
Titel: The Agribusiness Threat to Farmers, Food and the Environment
Sub titel:

Miljoenen mensen lijden honger, zowel in arme als rijke landen, terwijl honderdduizenden boeren voortdurend van hun land worden gedrukt. Pesticiden en kunstmest worden in toenemende hoeveelheden gebruikt en putten de aarde uit, verontreinigen ons voedsel en het water en maken gewassen gevoeliger voor het uitbreken van ziektes. Het nieuwe en toenemende gebruik van genetisch gemodificeerde zaden bedreigt de diversiteit van de soorten. De hier gepubliceerde essays leggen bloot waarom de agrarische industrie een steeds grotere bedreiging vormt voor boeren, het milieu en de consumenten. De auteurs onderzoeken de veranderingen die wereldwijd in de landbouw gaande zijn en dragen organische, duurzame oplossingen aan voor de voedselvoorziening. Zij betrekken daarbij ook de geschiedenis van de landbouw van het vroeg moderne Europa tot het hedendaagse Cuba.
2000, 220 pag., Euro 24,9
Monthly Review Press, New York, ISBN 1583670165


This page last updated on: 13-1-2015