INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Roussopoulos, Dimitri
Titel: The New Left
Sub titel: Legacy and continuity

Roussopoulos evalueert de erfenis van de jaren zestig en de nieuwe democratische politiek van de jaren '90. De grootste bijdrage van Nieuw Links aan de jaren '60 was de vastberadenheid tot het opbouwen van een cultuur waarin op elk niveau van de maatschappij geparticipeerd kon worden. De intenties van de jonge radicalen die de basis van de beweging voor sociale verandering vormden, in termen van democratie gecentreerd in de gemeenschap, legden de basis voor het huidige politieke vertoog: een vertoog over burgerschap dat het democratische experiment zal begeleiden in de 21ste eeuw. Dertig jaar later, in november 1999, kwam de erfenis aan de oppervlakte bij de gebeurtenissen in Seattle. Duizenden protesteerden tegen de internationale bijeenkomst van de Wereld Handels Organisatie. Het vertoog van de (parlementaire) democratie heeft gewonnen.
2007, 189 pag., Euro 22,8
Black Rose Books, Montréal, ISBN 9781551642987


This page last updated on: 13-1-2015