INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lukács, Georg
Titel: A Defence of History and the Class Consciousness
Sub titel: Tailsm and the Dialectic

Vertaald door Esther Leslie. Introductie door John Rees en een voorwoord van Slavoj Zizek. George Lukács werd de filosoof van de Oktober Revolutie genoemd en zijn meesterwerk ‘Geschiedenis en Klassenbewustzijn' (1923) wordt meestal gezien als de fundamentele tekst voor de traditie die bekend staat als Westers marxisme. Daarbinnen vallen de werken van onder anderen Theodor Adorno, Walter benjamin, Ernst Bloch, Max Horkheimer en Herbert Marcuse. Terwijl de bevrijdende energieën van de Russische Revolutie in de jaren 1920 werden tenietgedaan door het stalinisme, werd Lukács het onderwerp van woedende aanvallen omdat hij van de 'Partijlijn' afweek. Hij schreef een gepassioneerde repliek op deze slachting. Destijds werd deze niet gepubliceerd en Lukács dacht dat de tekst vernietigd was. Maar een groep onderzoekers vond onlangs het manuscript, dat stof lag te vergaren in de zojuist geopende archieven van de CPSU in Moskou. Nu, voor het eerst, is deze fascinerende, polemische tekst beschikbaar in het Engels. Het is een cruciaal onderdeel van de verborgen intellectuele geschiedenis en zal de interpretaties van Lukács’ oeuvre veranderen.
2002, 182 pag., Euro 17,5
Verso, London, ISBN 9781859843703


This page last updated on: 13-1-2015