INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Porksen, Bernhard
Titel: Neuartige Studie zum Thema Rechtsextremismus
Sub titel: Die Konstruktion von Feindbildern; Zum Sprachgebrauch in neonazistischen Medien

Een kijkje in de keuken van de extremistische subcultuur, in geschriften die zelden in de openbaarheid komen. Kranten en tijdschriften, flyers en pamfletten van talrijke neonazistische groepen worden hier gedetailleerd onderzocht. De auteur schetst het ideologische spraakgebruik van enkele groepen en het ontstaan van hun wereldbeeld. Het doel is om de linguÔstische analyse van de politieke communicatie met de kernideeŽn van een geconstrueerde herkenningstheorie te verbinden. Hoe ontstaat, zo luidt de kernvraag, een ideologische werkelijkheid? Hoe wordt een ander mens een tegenstander? Hoe worden vijandsbeelden geconstrueerd?
2000, 232 pag., Euro 29,75
, , ISBN 3-531-13502-3


This page last updated on: 13-1-2015