INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kane, Liam
Titel: Popular education and social change in Latin America
Sub titel:

Een uitgebreid boek over volksonderwijs in Latijnsamerika, waarin de ervaringen van de Beweging van Landloze Boeren in Brazilië centraal worden gesteld. Er is een speciaal hoofdstuk gewijd aan Paolo Freire die gezien kan worden als één van de grondleggers van volksonderwijs. Volksonderwijs is met name gebaseerd op leerervaringen en akties van de mensen uit de basisbewegingen zelf en maakt gebruik van lokale kennis en aangepaste technologie. Dit in tegenstelling tot de kennis en methoden die gebruikt worden op de dominante leerfabrieken.De kennis die door middel van zelforganisatie is verkregen versterkt de wil tot collectieve aktie en vergroot het zelfbewustzijn.
2001, 304 pag., Euro 24
Latin America Bureau, London, ISBN 1-899365-52-4


This page last updated on: 13-1-2015