INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Theissen, R & P. Walter & J. Wilhelms
Titel: Anarcho- Syndikalistischer Widerstand an Rhein und Ruhr
Sub titel: Zwolf Jahre hinter Stacheldraht und Gitter

Eerste deel in de serie `Antiautoritaire arbeidersbeweging tijdens het fascisme'. Deze band beschrijft het verzet dat door de anarchosyndicalistische beweging in het Roergebied en directe omgeving werd gepleegd tegen het nationaal-socialistische regime van 1933-1945. Het eerste hoofdstuk beschrijft de voorgeschiedenis: de opkomst, ontwikkeling en ideologische groei van de syndicalistische beweging in Duitsland. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de algemene politieke omstandigheden van 1932-1935; het derde beschrijft het anarchosyndicalistische verzet in Duitsland. Met deze voorkennis en een algemeen kader wordt per stadsregio het anarchosyndicalistische verzet in het Roergebied en directe omgeving beschreven. Bij het schrijven van de hoofdstukken werd uitgebreid geput uit (al dan niet gepubliceerde) memoires en interviews. In de bijlagen treffen we een groot aantal reproducties aan van originele documenten, teksten en pamfletten uit de besproken periode.
1980, 71 pag., Euro 6,9
EMS-kopp Verlag, Meppen, ISBN 3-922628-00-1


This page last updated on: 13-1-2015