INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Newton, Huey P.
Titel: War against the panthers
Sub titel: A study of repression in America

De auteur was jarenlang de baas van de Noordamerikaanse radicale zwarte organisatie Black Panther Party (BPP). Onderhavig boek is Newton’s afstudeerscriptie voor zijn studie filosofie. Het beschrijft in grote lijnen de geschiedenis van de overheidsrepressie tegen radicale sociale bewegingen in de VS; de opkomst, doelstellingen en activiteiten van de BPP; de diverse pogingen van de Amerikaanse overheid om de BPP te infiltreren, provoceren, verdeeldheid te zaaien, leden uit te schakelen (onder andere via het geheime programma COINTELPRO). Deze scriptie leest af en toe als een (auto)biografie. Getrouw zijn karakter is Newton weinig zelfkritisch en ziet in zijn paranoïde machtswellust iedereen die met hem van mening verschilt als een agent van de geheime diensten.
2001, 148 pag., Euro 16,05
Harlem River Press, New York, ISBN 863163319


This page last updated on: 13-1-2015