INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bonanno, Alfredo M., Kronstadt Ed., MAB
Titel: Workers' Autonomy
Sub titel:

De reformistische partijen, vakbonden en werknemers werken samen om de strijd voor revolutionaire verandering tegen te werken. Het proletariaat heeft slechts één alternatief: het communisme direct opbouwen, waarbij de contrarevolutionaire bureaucratische structuren moeten worden afgeschaft. In dit perspectief moeten we analyses bieden van plaatsen van autonomie en ze in de praktijk realiseren.
2006, 65 pag., Euro 2
Elephant Editions, London, ISBN without


This page last updated on: 13-1-2015