INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gagneur, Louise M.
Titel: The Nihilist Princess
Sub titel:

Deze roman speelt in het pre-revolutionaire Rusland van 1870-80.De roman is op feiten gebaseerd en heeft een groot realiteitsgehalte waar het gaat om de (politieke) omstandigheden in het tsaristische land. Ook laat het zien hoe groot de onvrede was en hoe wijdverspreid, ook onder de adel, het revolutionaire gedachtengoed was. Gagneurs boek verscheen rond 1880. Zij was in haar tijd een bestseller auteur, maar is vandaag de dag grotendeels in de vergetelheid geraakt. Volgens de Amerikaanse uitgever van deze vertaling omdat haar feministische visie door het mannelijk gedomineerde establishment niet werd getolereerd. De vertaling (1999) is helaas vrij armoedig.
1999, 251 pag., Euro 11,35
III Publishing, Gualala, ISBN 1-886625-05-0


This page last updated on: 13-1-2015