INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jameson, Nicki and Allison, Eric
Titel: Strangeways 1990
Sub titel: A Serious Disturbance

Het verhaal van de grote gevangenis oproer in Engeland aan het begin van de jaren negentig. Het wordt verteld aan de hand van ooggetuigen verslagen van (ex) gevangenen, famillie en mensen die het ondersteunden. Het oproer was een protest tegen de slechte omstandigheden in Engelse gevangenissen en dwong de regering er toe om daar een onderzoek naar te starten. Het boek gaat ook in op de vraag hoeveel er eigenlijk veranderd is naar aanleiding van dit onderzoek.
1995, 189 pag., Euro 10,2
Larkin Publications, London, ISBN 0-905-4001-86


This page last updated on: 13-1-2015