INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: ANSLIM
Titel: Beyond Sexuality
Sub titel: Feminism, Men's Liberation, Gender and Power, Sexuality, Class, Economics

'In de zoektocht naar een coherente politieke visie die aansluit bij de ge´ntegreerde politiek van het persoonlijke, komen we uit op veel meer vlakken dan economische verhoudingen. De verhoudingen in een anarchistische maatschappij zouden gebaseerd moeten zijn op wederzijds respect, vrije uitwisseling en niet op machtsongelijke verhoudingen.' Deze visie ligt - in ket kort- ten grondslag aan deze publicatie. Het geheel word gespiegeld aan ervaringen in de politieke-, feministische, anarchistische en mannenbewegingen. Het heeft een soms wat verongelijkte grijze-wollen-sokken ondertoon maar is zeker een eerlijke en interessante poging om een persoonlijke kijk op een mogelijke omwenteling te ontwikkelen.
1992, 115 pag., Euro 6,5
Phoenix Press, London, ISBN 948984244


This page last updated on: 13-1-2015