INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Giersich, Peter & Bernd Kramer
Titel: Max Hoelz
Sub titel: Sein Leben und sein Kampf

Fraaie biografische bundel met artikelen van tijdgenoten over het turbulente leven van deze Duitse Robin Hood die met name in de jaren twintig actief was in de revolutionaire beweging. Hij beschouwde zichzelf als communist, maar de Duitse communistische partij, die al vroeg in de jaren twintig strak de richtlijnen uit Moskou opvolgde, moest niks van deze vrijbuiter weten. Ze vonden hem veel te ongecontroleerd en ongedisciplineerd. Hij organiseerde diverse overvallen om geld voor de revolutionaire beweging te `organiseren' en stond aan de wieg van een grote arbeidersopstand in de deelstaat Saksen. Uiteindelijk belandde hij in de bajes, kwam weer vervroegd vrij door druk van buitenaf. Hij vluchtte stom genoeg begin jaren dertig naar Moskou, omdat hij hoopte daar bescherming te krijgen tegen de nazi-vervolging. Hij was echter veelste eigengereid en krititsch en verdronk in september 1933 onder nooit opgehelderde omstandigheden in de buurt van Moskou. Over het algemeen gaat men ervan uit dat hij door de Russische geheime dienst uit de weg is geruimd. Met een groot aantal foto's.
2000, 173 pag., Euro 20,1
Karin Kramer Verlag, Berlin, ISBN 3-87956-237-7


This page last updated on: 13-1-2015