INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Davis, Mike
Titel: Prisoners of the American Dream
Sub titel: Politics and economy in the history of the US working class

Davis, eerder bekend van zijn boeken `City of Quartz’, `Ecology of Fear’ en `Magical Urbanism’, dook ditmaal in het zoeken naar een verklaring voor het feit dat er in de VS nooit een partij van de werkende klasse een voet aan de grond heeft kunnen krijgen. In diverse essays schetst hij de historische ontwikkeling vanaf de onafhankelijkheid die daartoe heeft bijgedragen. Het boek besluit met enkele gedachten over de mogelijkheden voor progressieve politiek in de VS.
1986, 320 pag., Euro 23,55
Verso, London, ISBN 9781859842485


This page last updated on: 13-1-2015