INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Johannes, Dieter
Titel: Maßnahmen gegen die Anarchisten im deutschen Kaiserreich (1871-1918)
Sub titel: Materialsammlung

Brochure over de anarchistenvervolging in het Duitse keizerrijk voor en na de moordaanslag die de Italiaanse anarchist Lucheni pleegde op de Oostenrijkse keizerin Sisi in 1898. De zogenaamde Roomse Conferentie was de eerste internationale veiligheidsconferentie waar op regeringsniveau door verschillende landen afspraken werden gemaakt over de vervolging en bestrijding van de revolutionaire arbeidersklasse. Pruisen (het hart van het toenmalige Duitse keizerrijk) stelde het zogenaamde `Anarchisten-Album’ op dat als blauwdruk zou gaan dienen voor de bestrijding van de Duitse anarchistische beweging. Aan de hand van krantenartikelen, proces-verbalen en wetsontwerpen wordt ontrafeld hoe die vervolging langzaam vorm kreeg. Infiltratie van deze beweging werd een van de middelen waarmee ze bestreden en ondermijnd werd.
1999, 35 pag., Euro 6,15
Verlag Edition AV, Frankfurt am Main, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015