INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Serge, Victor
Titel: Wat elke revolutionair moet weten over repressie
Sub titel:

Door de Oktoberrevolutie van 1917 kwamen de archieven van de tsaristische politieke politie, de Ochrana, als het ware op straat te liggen. Dit gaf Victor Serge de gelegenheid om in 1925 een kijkje te geven in de keuken van deze gevreesde geheime dienst. Bij bestudering van dit pamflet blijkt vooral dat de hedendaagse inlichtingendiensten weliswaar door de technologische ontwikkelingen verder geperfectioneerd zijn, maar dat het karakter van hun werkwijze nooit wezenlijk is veranderd. Dezelfde methoden van observatie, infiltratie en manipulatie werden gehandhaafd - reden waarom dit pamflet nog steeds informatie bevat die elke revolutionair moet weten over repressie.
2000, 85 pag., Euro 3,35
Dolle Hond, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015